Motion5 Meets...

Ron van der Pennen

13 juni 2019
Locatie: nader te bepalen, centraal in Nederland

De 5e editie van Motion5 Meets… zal plaatsvinden op donderdagmiddag 13 juni 2019.

Het thema van deze editie is: besluitvorming in het ziekenhuis.

In onze gesprekken met beslissers in de zorg wordt betere besluitvorming en opvolging/ implementatie van genomen besluiten vaak genoemd als een actueel en strategisch belangrijk thema.

Daarnaast zijn we geïnspireerd door het proefschrift van onze gastspreker de heer Ron van der Pennen, Bedrijfsleider van de grootste afdelingen (Operatiekamers & Anesthesiologie) in het Radboudumc.

 

 

 

Centrale vragen tijdens deze editie:

  • Hoe doorbreken we de (onzichtbare) muren in besluitvorming?
  • Hoe vinden we de juiste balans tussen transparante, uniforme besluitvormingsprocessen en een wendbare organisatie die snel beslissingen kan nemen?
  • Hoe dragen we zorg voor goede informatievoorziening en implementatie van genomen besluiten? 
  • Hoe kan een efficiënte besluitvorming bijdragen aan betere samenwerking in de zorg, tussen ziekenhuis, industrie & verzekeraar?

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00

Deuren open

14.30

Opening & Introductie

14.45

Dialoog | Deel 1

15.30

Pauze

16.00

Dialoog | Deel 2

16.45

Netwerkborrel

18.00

Einde