Ronde tafel sessie Regio Noord

Besluitvorming binnen het ziekenhuis | implementatie van besluiten

In onze gesprekken met beslissers in de zorg wordt betere besluitvorming en opvolging/implementatie van genomen besluiten vaak genoemd als actueel en strategisch belangrijk thema.

Daarnaast zijn we geïnspireerd door het proefschrift van Dhr. Ron van der Pennen, waarin vragen als: “Hoe doorbreken we de (onzichtbare) muren in besluitvorming?”, “Hoe betrekken we multidisciplinaire teams tijdig in besluitvorming?”, “Hoe vinden we de juiste balans tussen transparante, uniforme besluitvormings-processen en een wendbare organisatie die snel beslissingen kan nemen?” en “Hoe dragen we zorg voor goede informatievoorziening en implementatie van genomen besluiten?” aan bod komen.

Dhr. Van der Pennen, nu werkzaam in het RadboudUMC, zal dit thema tijdens de ronde tafel van wetenschappelijk commentaar voorzien. 

Opzet & doel van de ronde tafel sessie

Een ronde tafel sessie is een ideale gelegenheid om in een klein, gemêleerd gezelschap een inhoudelijke dialoog te houden over een specifiek thema. De deelnemers delen ‘best practices’ en valkuilen rondom de dynamiek, organisatie en implementatie van besluitvorming binnen het ziekenhuis. Vertrouwen is hierbij het sleutelwoord. Wij geloven dat het delen van persoonlijke ervaringen leidt tot betere besluitvorming en potentieel ook tot meer samenwerking/kennisdeling tussen de deelnemende huizen. 

De rol van Motion5

Motion5 gelooft in de kracht van netwerken, samenwerking en kennisdeling in de zorg. Het organiseren van een ronde tafel sessie is voor ons een mooie gelegenheid om een nog beter beeld te krijgen van de uitdagingen die er spelen in de sector en het versterken van onze positie als specialist in de zorg. Tijdens de ronde tafel sessie begeleidt Motion5 de dialoog en we zorgen ervoor dat openheid gedurende de sessie gewaarborgd is. 

Wat houdt deelname in?

We verwachten van de deelnemers dat zij in een vertrouwelijke omgeving hun ervaringen en ideeën kunnen delen. Dat ze inhoudelijk een dialoog kunnen voeren omtrent het thema ‘Besluitvorming binnen het ziekenhuis’. Hoe wordt er in hun huis omgegaan met besluitvorming? Welke rol hebben de verschillende stakeholders hierin? Welke elementen zijn cruciaal om een juiste beslissing te maken? De informatie die gedeeld wordt tijdens het gesprek zal uiteraard confidentieel worden behandeld.  

Praktische details:

  • Locatie: een van de deelnemende ziekenhuizen
  • Datum: nader te bepalen

Betrokken partijen:

  • Zorginstellingen regio Noord
  • Frijke Weeda, directeur Motion5 | Mante Sliepen, consultant Motion5
  • Ron van der Pennen, Bedrijfsleider afdelingen Operatiekamers & Anesthesiologie, Pijn & Palliatieve Zorg, Radboud UMC
  • Anja van Balen, ABN Healthcare